Skip to Content.
Sympa Menu

anestesi-info-lista - Anestesi och Intensivvård UmU

Subject: Anestesi och Intensivvård UmU

Description: Information från Enheten för Anestesi och Intensivvård vid Umeå Universitet.
Målgrupp: Forskningsintresserade medarbetare inom Anestesi och Intensivvård vid Norra regionens sjukvårdsenheter.
Narkosläkare vid alla upplåtna enheter.

Top of Page