Skip to Content.

predict - PREDICT

Subject: PREDICT

Description: Kommer att skickas kallelser till nätverksträffar och även övrig information till denna grupp.

Om prenumerant ska svara så ska det endast gå till listägaren.
Prenumeranter ska ej se övrigas mailadresser.

Top of Page